Kaplica Czaszek

Każdy z nas wie oczywiście o przemijalności życia, ale na co dzień nie myślimy o tym w ogóle. Bywają jednak takie chwile, które poświęcamy na refleksję nad własnym życiem. Niekiedy w osiągnięciu takiego stanu pomagają nam wydarzenia z naszego życia, czasem czynią to miejsca, jakie odwiedzamy. Kaplica Czaszek w Czeremnej jest właśnie jednym z takich miejsc.

Jak powstała Kaplica Czaszek?

Kaplica Czaszek pochodzi z 1776 i powstała z inspiracji księdza Wacława Tomaszka. Zauważył on kości wystające z ziemi i stwierdził, że szczątki ludzkie nie powinny w ten sposób być grzebane, należy im się pewien rodzaj szacunku. Z pomocą lokalnego grabarza Langera i własnego kościelnego, rozpoczął wykopywanie ludzkich kości. Szybko okazało się, że jest ich bardzo wiele, powstał w głowie księdza pomysł kaplicy, która byłaby jednocześnie mauzoleum. Z uwagi na dość burzliwe dzieje tamtego regionu w XVII i XVIII wieku (wojna trzydziestoletnia, wojna prusko-austriacka, wojna siedmioletnia) sprawiały, że w ziemi ukryte było kilkanaście tysięcy czaszek i innych kości ludzkich. Wiele z nich było również pozostałościami po ofiarach kilku epidemii cholery, która nawiedzała te górskie rejony szczególnie po wspomnianych wojnach.

Ksiądz Tomaszek postanowił wybudować kaplicę, która zgromadzi jak największą ilość ludzkich szczątków. Jego zamiarem było nie tylko uczczenie w ten sposób dawno zmarłych osób, ale także stworzenie miejsca refleksji dla wszystkich żyjących wówczas, jak również dla kolejnych pokoleń.

Czaszki i inne kości pochodzenia ludzkiego oczyszczono i wybielono. Początkowo uczyniono z nich wnętrze kaplicy, wykładając kośćmi i czaszkami ściany i sufit. Szybko okazało się, że mogą być problemy z pomieszczeniem wszystkich zebranych ludzkich szczątków, ksiądz Tomaszek postanowił o wykopaniu krypty pod podłogą. Przez następne 18 lat ksiądz z Czeremnej szukał dawnych czaszek i kości na terenie pomiędzy Kudową, Dusznikami i Polanicą. W rezultacie Kaplica Czaszek mieści w swoim wnętrzu ponad 20 tysięcy czaszek i kości.

Obcowanie ze śmiercią w sposób tak namacalny sprawia, że podejmujemy refleksję na poziomie zupełnie innym od tego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Czasem potrzeba takich rozmyślań o ludzkiej egzystencji i odwiedziny w Kaplicy Czaszek na pewno staną się świetną okazją do tego typu refleksji.