Głogów

Głogów to jedno z najstarszych polskich miast. Miejscowość na trwałe zapisała się w historycznych annałach z uwagi na słynną obronę przed wojskami niemieckimi w 1109 roku. Po raz drugi historia doświadczyła je w czasie działań wojennych prowadzonych w trakcie II wojny światowej. Wciąż jeszcze jest odbudowywane, ale już dziś przekonać się można o tym, jak bardzo było to piękne miasto w przeszłości. Wędrówka jego ulicami umożliwia zobaczenie wyjątkowo ciekawych miejskich zabytków. Na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas zwiedzania Głogowa?

Zamek Książąt Głogowskich

Zamek Książąt Głogowskich jest jedną z najbardziej charakterystycznych miejskich budowli. Od początku istnienia grodu zmieniał się, przechodząc zwyczajową w ówczesnych czasach metamorfozę od typowo obronnej fortecy drewnianej a następnie murowanej aż do uzyskania kształtu pałacowej rezydencji. W jego murach gościł dwukrotnie Napoleon, zatrzymywali się również książęta pruscy. W wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej został niemalże całkowicie zniszczony. Początkowo nowe władze polskie nie myślały o jego odbudowie, dlatego też zamek został zrekonstruowany dopiero w latach 1971 – 1983. Podczas prac zachowano nieliczne ocalałe fragmenty, między innymi piwniczne sklepienie, pochodzące z czasów średniowiecza, jak również cylindryczną wieżę, datowaną na XIII wiek. Dziś w budowli mieści się Muzeum Archeologiczno – Historyczne, którego zbiory również warto poznać. W pobliżu Zamku znajdują się mury miejskie, także w większości zrekonstruowane, podobnie jak i koryto dawnej fosy. Całość sprawia bardzo klimatyczne wrażenie.

Kolegiata w Głogowie

Głogowska kolegiata to jeden z najstarszych zabytków sztuki sakralnej w naszym kraju. Jej początki sięgają państwa pierwszych Piastów, prace archeologiczne odsłoniły dawne nawy romańskiej świątyni, która jest datowana na czasy Bolesława Krzywoustego. Dzisiejszy kształt kościoła w kształcie trójnawowej świątyni pochodzi z przebudowy z pierwszej połowy XV wieku. Wnętrze poddane zostało barokizacji, zyskując pełne przepychu wnętrze. Do dziś trwają prace konserwatorskie nad tym niezwykłym obiektem.

Fortyfikacje

Od początku swej długiej historii był Głogów bardzo ważnym z punktu widzenia strategii wojskowej miejscem. Nic zatem dziwnego, że powstawały tam umocnienia i forty, mające na celu obronę miasta przed ewentualnym najeźdźcą. Wśród zachowanych fortyfikacji wyróżnić należy przede wszystkim wieżę artyleryjską, wznoszącą się nieopodal kolegiaty miejskiej, a także Fort Gwiaździsty, będący jedną z najciekawszych budowli fortyfikacyjnych w naszym kraju.

Głogów to również malownicze uliczki starówki, odtworzone zgodnie z dawnymi planami. Warto zatem rozważyć zwiedzenie tej urokliwej miejscowości.